Privatliv er meget vigtigt for os, og vi ønsker at bevare en åben og gennemsigtig holdning, når vi håndterer dine personlige data. Derfor har vi en politik, der fastlægger, hvordan dine personlige data behandles og beskyttes.

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine data?
Barcelona Training ApS
CVR: 36556897
Postadresse: Ryttergårdsvej 101, 3520 Farum – Danmark
E-mail: info@barcelonatraining.dk

Til hvilket formål behandler vi dine personlige data?
Hos Barcelona Training behandler vi de oplysninger, der gives af interesserede personer for at udføre den administrative, regnskabsmæssige og skattemæssige forvaltning af de anmodede tjenester samt for at sende kommerciel kommunikation om vores produkter og tjenester, som du har givet samtykke til. 

Hvor længe opbevarer vi dine data?
Dataene opbevares, så længe det kommercielle forhold opretholdes. Dataen opbevares i de år, der er nødvendige for at overholde de juridiske forpligtelser, der følger af anvendelsen. 

Hvad er legitimiteten for behandlingen af dine data?
Vi angiver det juridiske grundlag for behandlingen af dine data:
– Udførelse af en kontrakt: Levering af de ønskede tjenester
– Den interesserede parts samtykke: Afsendelse af kommerciel kommunikation.

Til hvilke modtagere vil dine data blive kommunikeret?
Dine data overføres kun til tredjeparter, som vi behørigt har fået dit samtykke til, samt til at overholde juridiske forpligtelser.Dataoverførsler til tredjelande
Dataoverførsel til tredjelande er ikke forudset.

Hvad er dine rettigheder, når du giver os dine data?
Enhver har ret til at få bekræftet, om Barcelona Training behandler personoplysninger, der vedrører dem.De interesserede personer har ret til at få adgang til deres personlige data samt til at anmode om berigtigelse af unøjagtige data eller, anmode om sletning, når oplysningerne blandt andre grunde ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet.Under visse omstændigheder kan de interesserede parter anmode om begrænsning af behandlingen af deres data, i hvilket tilfælde vi kun opbevarer dem til forsvar af krav.Under visse omstændigheder og af grunde relateret til deres særlige situation kan de interesserede parter gøre indsigelse mod behandlingen af deres data.I dette tilfælde stopper Barcelona Training behandlingen af dataene med undtagelse af tvingende legitime grunde eller forsvar af mulige krav.Du kan i det væsentlige udøve dine rettigheder på følgende måde: ved at gå til e-mail-adressen til den person, der er ansvarlig for behandlingen beskrevet ovenfor, vedlægge en kopi af dit ID eller identitetsdokument.Hvis du har givet dit samtykke til et specifikt formål, har du ret til at trække det tildelte tilladelse tilbage når som helst uden at påvirke lovligheden af behandlingen på baggrund af samtykke inden tilbagetrækningen.I tilfælde af at du føler, at dine rettigheder krænkes med hensyn til beskyttelsen af dine personoplysninger, især når du ikke har opnået tilfredshed med administration af dine rettigheder, kan du indgive et krav til den kompetente databeskyttelsesmyndighed via deres hjemmeside : www.agpd.es

Hvordan har vi fået dine data?
De personoplysninger, som vi behandler i Barcelona Training, er leveret direkte af den interesserede part.Kategorierne af data, der behandles, er:
– Identifikationsdata
– Post- og elektroniske adresser
– Kommerciel information.